Søgnadsindlevering

Fellesbilde
Skaal FFD!
Skaal Skriver!
Skaal $paregris!
Skaal Hunkatter!
Skaal X-Hunkatter!
Skaal Pusekatter!
Skaal gemene Studiner!

 
FFD viser Storsind samt aabner dende Høsten for at haabefulle Studiner kan søge om Opptag i Foreningen Hunkatten

 
Skaal for FFD sitt Storsind!

 

Søgnadsfrist: Søndag 11. September Klokken 19.60.
Søgnad leveres personlig paa Qlturens Høiborg.

 

Søgnaden maa minimum indeholde Navn, Alder, Studieretning, Postboks samt Telefonnummer. Den bør ogsaa indeholde noget om hvorfor Kandidaten søger, og hvorfor akkurat Hun bør vurderes for videre Opptag i Foreningen Hunkatten. Med Søgnaden skal det vedlegges to Attester.

 

Qlturell Hilsen
Foreningen Hunkatten