Jubileumsaaret 14×4

jubelkatt

 

 

Skaal FFD!

Skaal Skriver!

Skaal $paregris!

Skaal Hunkatter!

Skaal X-Hunkatter!

Skaal Pusekatter!

Skaal Qlturelle samt Xklusive!

Skaal Tora samt Thorvald!

 

Den 13. Oktober fylte Foreningen Hunkatten 14×4 Aar, det vil si at det endelig er Tid for Jubileum igjen. Samtlige Hunkatter samt Pusekatter glæder sig meget til at faa storfint Besøg.

 

Skaal for Jubelkatt!

Samt Skaal for X-Hunkatter!

 

Ti staute Kvinder fant ud i 1960 at Tiden var inde, nu var det ei bare ”Gutteklubber” at finde. En liten Reformasjon i Foreningslivet maatte til. NLH maatte jo by paa flere Overraskelser end NRK. I 56 Qlturelle Aar med Eksistens, staar Foreningen Hunkatten like sterkt. Med FFD paa Tronen, haver Foreningen Hunkatten spredt Glans samt Glæde paa Agrarmetropolen.

 

Skaal for Norges eldste Kvindelige Studentforening!

 

Dende Dagen vil blive fylt af Glæde, Latter samt Xklusivitet der afsluttes med aabent Efterspill paa Qlturens Høiborg.

 

Skaal for sene Nattetimer!

 

Qlturell Hilsen Foreningen Hunkatten