Bliv kjent med Kattene!

13x4+2
Skaal FFD!
Skaal Skriver!
Skaal $paregris!
Skaal Hunkatter!
Skaal X-Hunkatter!
Skaal Pusekatter!
Skaal gemene Studiner!

Torsdag 29. Januar inviteres Studiner til at blive bedre kjent med Foreningen Hunkatten!

Skaal for FFDs Storsind!

Hendelsen finder sted paa Qlturens Høiborg (Inferno 301-306) Klokken 19.60 (gemen Tid 20.00). Nysgjerrig? Møt opp for at faa Informasjon samt stifte Bekjentskap med flotte Hunkatter samt Pusekatter. Mulig ogsaa nogen Svar?

Skaal for at blive kjent med Kattene!

Søgnadsfrist er Mandag 2. Februar Klokken 19.60. Søgnad leveres personlig paa Qlturens Høiborg.

Søgnaden maa minimum indeholde Navn, Alder, Studieretning, Postboks samt Telefonnummer. I tillegg bør det staa noget om hvorfor Kandidaten søger, og hvorfor akkurat Hun bør vurderes for videre Opptag i Foreningen Hunkatten. Med Søgnaden skal det vedlegges to Attester.

Qlturell Hilsen
Foreningen Hunkatten