Bliv kjent med Kattene!

DSC_1052
Skaal FFD!
Skaal Skriver!
Skaal $paregris!
Skaal Hunkatter!
Skaal X-Hunkatter!
Skaal Pusekatter!
Skaal gemene Studiner!

Torsdag 03. September Klokken 19.60 (gemen Tid 20.00) inviteres alle gemene Studiner til Qlturens Høiborg (Inferno 301-306) for at blive bedre kjent med Foreningen Hunkatten!

Skaal for FFDs Storsind!

Møt opp for at faa ny Informasjon samt stifte Bekjentskab med baade Hunkatter samt Pusekatter. Kanskje vil det ogsaa være mulig at faa nogen Svar?

Skaal for at blive kjent med Kattene!

Søgnadsfrist: Søndag 06. September Klokken 19.60.
Søgnad leveres personlig paa Qlturens Høiborg.

Søgnaden maa minimum indeholde Navn, Alder, Studieretning, Postboks samt Telefonnummer. Den bør ogsaa indeholde noget om hvorfor Kandidaten søger, og hvorfor akkurat Hun bør vurderes for videre Opptag i Foreningen Hunkatten. Med Søgnaden skal det vedlegges to Attester.

Qlturell Hilsen
Foreningen Hunkatten